SATE – Aïllament Tèrmic Exterior: GRUP PUMA- sistema Traditerm

Construcciones López SCP és també aplicador oficial i referent en els Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE).

En això anys i sempre amb la recerca dels millors proveïdors de materials, és aplicador oficial d’una de les empreses referents en aquest sector: GRUPO PUMA