Patis de Llums

Els patis interiors són elements que cal conservar i mantenir en un bon estat. El tractament que se’ls dóna és molt semblant al de la Restauració de Façanes.

La diferència més notable, és que se sol treballar sense bastides, en el qual els nostres operaris es despengen pels patis interiors realitzant les tasques de manteniment i restauració dels mateixos.

En Construcciones López SCP, reparem qualsevol element de façana, realitzem treballs de Pintura, Balcons, Baranes, etc … És a dir, qualsevol desperfecte o millora de l’edifici que sigui possible millorar.

Habitualment, les comunitats de veïns solen retardar els manteniments o reparacions dels Patis de Llums, ja que sol tractar-se de manera secundària sobre la façana principal.

ABANS

DESPRES