ITE – INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

Si el seu edifici està en el termini en què necessita passar la ITE – Inspecció Tècnica de l’Edifici, contacti amb Construcciones López SCP i, si ho desitja, el nostre Departament Tècnic s’encarregarà de la inspecció del seu edifici.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I PERMISOS D’OBRA

El Departament Tècnic de Construcciones López SCP gestionarà per a vostè, la tramitació de les llicències i permisos d’Obra que siguin necessaris per a escometre la rehabilitació de l’edifici que ens hagi contractat.

GESTIÓ D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ

El Departament Tècnic de Construcciones López SCP l’informarà de les possibles Ajudes a la Rehabilitació del seu habitatge que hi hagi en marxa, tant a nivell provincial com a local, i que li permetran economitzar el seu projecte.