Claraboies

Les claraboies protegeixen el pati de llums evitant l’entrada d’aigua de pluja, sense perjudicar la seva ventilació ni la seva il·luminació. Millorant, per tant, la conservació del propi pati de llums.

Per a la instal·lació de claraboies podem triar diferents materials i muntatges en funció de les seves necessitats i pressupost.

Alguns dels materials que habitualment es fan servir, serien:

  1. Claraboies de vidre laminat
  2. Claraboies d’alumini
  3. Claraboies de policarbonat

El nostre servei d’instal·lació de claraboies inclou:

  • Presa de mesures. Estudi del tipus de coberta a utilitzar.
  • Construcció de l’estructura metàl·lica de subjecció.
  • Muntatge i col·locació en edifici.
  • Verificació i neteja zona de treball.