SUSTITUCIÓ DE BAIXANTS PVC

Instal·lem i substituïm tot tipus de canonades de desguassos, inclòs evacuació d’aigües pluvials i baixants de PVC.

Tipus de treballs que realitzem a canvi de baixants i canalitzacions:

  • Canviar: Canviem els baixants en cas que es necessari.
  • Arreglar: Arranjaments de imperfectes en baixants i instal·lacions.
  • Netejar: per a la correcta conservació del material.
  • Desembussar: desembussos de emboces per al correcte funcionament.
  • Insonorització: Reducció de sorolls molestos per a la comunitat de veïns.
  • Protegir: Protecció de tubs i baixants perquè perdurin en el temps els materials.
  • Evitar males olors.

La realització dels treballs es fa segons normativa vigent respectant el medi ambient.