Sistema HERMS DIT 289/R13

Específic per a la reparació de biguetes de formigó

Sistema telescòpic format per un perfil tubular galvanitzat que es col·loca sota la bigueta existent i es connecta mitjançant resines, morter de reparació i connectors.

Característiques

  • Sistema extensible i desmuntable
  • Perfil tubular 100x100x4 galvanitzat
  • Pèrdua d’alçada lliure de tan sols 12cm
  • Fàcil muntatge
  • Disponibilitat inmediata