Revestiment Monocapa

Aquest tipus de revestiment de façanes tracta d’un sistema d’aïllament exterior sol·licitat aconseqüència del deteriorament dels edificis. Un mètode de rehabilitació i reformes de façana molt valorat gràcies a les seves característiques i qualitats.

Avantatges:

 • És una solució molt duradora.
 • És un sistema d’aïllament perfecte que aporta inèrcia tèrmica a l’interior de l’edifici, sense augmentar en gran mesura el gruix total del tancament i que permet impermeabilitzar la façana davant la pluja, però permetent el pas de vapor d’aigua des de l’interior evitant així condensacions.

 • La seva aplicació és senzilla. El morter arriba ja barrejat a l’obra amb l’única necessitat d’incorporar aigua per al seu ús.

 • Les seves possibilitats estètiques són àmplies concedint bastants varietats de color i textura i garantint sempre resultats uniformes.

Revestiment Morter Acrílic

Revestiment sintètic-mineral per a la impermeabilització i decoració de tot tipus de façanes exteriors-interiores.- En murs i sostres.

Revestiment decoratiu per al sistema d’aïllament tèrmic exterior – TRADITERM®. (SATE / ETICS).

Producte a base de resines acríliques, pigments minerals i additius orgànics i inorgànics.

Producte Homologat segons ETAG 004 – DITE Nº 07/0054.

Característiques i aplicacions:

 • antifloridura-Antiverdín

 • Impermeable

 • Permeable al vapor d’aigua, permetent que el suport respiri.

 • Aplicació ràpida i simple

 • Acabat llis, remolinat, gota, gota aixafada.

 • Compatible amb la majoria dels suports

 • Resistent a l’envelliment, atmosferes de ciutats i raigs ultraviolats

 • Adherència excel·lent sobre els suports típics de construcció

 • Es pot rentar

Suports:

 • Compatible amb suports de morters, formigó, morter monocapa, guix i cartró guix i sobre suports ja pintats.

 • No és compatible amb arrebossats de calç fresca, resines o vernissos, pintures al tremp, a la calç o de silicats.

 • Sistema d’aïllament tèrmic exterior TRADITERM® preparat per a execució d’acabat decoratiu final.

 • Els suports han d’estar nets, lliures de pols, partícules soltes, restes de pintures antigues, olis, etc.

 • Sobre suports disgregables en superfície, aplicar prèviament la imprimació FIJAMOR. Sempre debeusarse, prèviament a la seva aplicació, una mà d’FONS MORCEMCRIL®.

ABANS

DESPRES